Wszystkim Lektorom i Ministrantom życzę szczęśliwego świętowania zwycięstwa Chrystusa.

Zwyciężył Ten, któremu służymy nie tylko w codziennym życiu, ale przede wszystkim przy ołtarzu.

Radujemy się z Jego zwycięstwa i chciejmy jeszcze lepiej Mu służyć!