Z naszej parafii na przygotowanie się do godności Lektora zostali dopuszczeni:

1. Głód Piotr
2. Kijowski Piotr
3. Kubiela Daniel
4. Olesiak Grzegorz
5. Plata Patryk
6. Przychocki Szymon
7. Skrzypiec Kornel

Życzę Wam dobrego przeżycia spotkań i radości z posługi Słowu.

Niżej przedstawiam program kursu.

o. Stanisław

Kurs dla Kandydatów na Lektorów w dekanacie Nowy Sącz-Wschód

Parafia Nawiedzenia NMP w Nawojowej

07 kwiecień (sobota)

godz. 9.00 – powitanie kandydatów. Ogólne zasady Kursu.

godz. 9.20 – formacja liturgiczna: „Wykonywanie posługi Lektora. Lektor i jego posługa w dokumentach Kościoła”.

godz. 9.45 – formacja fonetyczna: emisja głosu, tempo wypowiedzi, prawidłowa artykulacja (Pani Dorota Mirek)

godz.10.15 – przerwa na posiłek.

godz. 10.30 — ćwiczenia: czytanie w grupach (ustawienie mikrofonu, odpowiednia postawa).

godz. 11.00 – formacja biblijna i ascetyczna: „Co to jest Pismo Święte?” oraz „Spowiedź święta lektora”.

godz. 12.00 – Eucharystia z homilią: godność lektora

14 kwiecień (sobota)

godz. 9.00 – formacja liturgiczna: „Księgi liturgiczne i szacunek wobec świętych Ksiąg”

godz. 9.45 – formacja fonetyczna: Rodzaje i barwy głosu. Natężenie głosu (Pani Dorota Mirek)

godz. 10.15 – przerwa na posiłek.

godz. 10.30 – ćwiczenia: czytanie w grupach

godz. 11.00 – formacja biblijna i ascetyczna: „Z czego składa się Pismo Św.” oraz „Przygotowanie i dziękczynienie oraz przystępowanie do Komunii Świętej”.

Zakończenie ok. godz. 12.00

28 kwiecień (sobota)

godz. 9.00 – formacja liturgiczna: „Gesty i postawy. Noszenie Ewangeliarza. Szaty liturgiczne”
godz. 9.45 – formacja fonetyczna: Akcent (prawidłowe akcentowanie) (Pani Dorota Mirek)
godz. 10.15 – przerwa na posiłek.
godz. 10.30 –  ćwiczenia: czytanie w grupach
godz. 11.00 – formacja biblijna i ascetyczna: „Nowy Testament” oraz „Posłuszeństwo i pokora lektora”.
Zakończenie ok. godz. 12.00