grafik służenia lektorów jest na tablicy w drugiej zakrystii