lektorem może być każdy chłopiec ze starszych klas szkoły podstawowej, który ukończy kurs lektorski.