ministranci spotykają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w sali Św. Jana Pawła II